ثبت نام ترم پاییز

آموزشگاه نیک با آغاز فصل پاییز در رشته های زیر ثبت نام به عمل می آورد:

آموزش کامپیوتر در حرفه های مختلف

ICDL مهارت های هفتگانه

کودک الکترونیکE-kids

شهروند الکترونیکE-citizen

فتوشاپ

برنامه نویسی

آموزش اندروید