حسابداری

سرفصل های آموزش حسابداری مقدماتی توانایی بررسی عملکرد   مالی موسسات توانایی ثبت و گزارش   حسابها توانایی تهیه گزارشهای   مالی نهایی (صورتهای مالی) توانایی ثبت حسابهای   خاص موسسات بازرگانی توانایی ثبت اسناد   تجاری توانایی انجام عملیات   حسابداری مربوط به تنخواه گردان، صندوق و   بانک ادامه مطلب…

fa_IRPersian