کارآفرینی

مهارت های لازم جهت راه اندازی و اداره کسب و کار موفق

 
   
   

کارآفرینی = خلاقیت و نوآوری

 
 
 

برای یادگیری هر علمی دانستن الفبای آن ضروری است. برای موفقیت در کسب و کار نیز باید الفبای آن را بیاموزید.

کارآفرینی الفبای دنیای کسب و کاراست.