نیک ، نامی نیک در صنعت آموزش

موسسه آموزشی نیک

دوره های آموزش کامپیوتر حسابداری گردشگری پداگوژی عمران معماری و تمامی دروس تخصصی

با مجوز رسمی از سازمان فنی وحرفه ای

بنیاد ICDL ایران