کاربر ICDL

اگر می خواهید کامپیوتر را از ابتدا آموزش ببینید و یا به یک مدرک ICDL فنی حرفه ای جهت مهاجرت و یا استخدام نیاز دارید، باید عرض کنیم که دوره آموزشی خود را به درستی انتخاب کرده اید. دوره ICDL فنی حرفه ای یک دوره آموزش کامپیوتر در سطح بین المللی بوده و با گذراندن این دوره می توانید با نرم افزارهای عمومی و اداری به خوبی کار کنید. آموزش کامپیوتر فنی حرفه ای در سطح ICDL یک شروع فوق العاده برای یادگیری کامپیوتر هستش. شما بعد از گذراندن این دوره کامپیوتر فنی و حرفه ای و اخذ مدرک ICDL فنی حرفه ای می توانید با توجه به علاقه خود دیگر دوره های کامپیوتر فنی حرفه ای را آموزش ببینید.

مزایای دوره ICDL فنی حرفه ای :

  1. تسلط به مهارت هفتگانه کامپیوتر
  2. دریافت گواهینامه بین المللی از سازمان فنی حرفه ای کشور جهت مهاجرت و یا استخدام
  3. کاهش هزینه های ناشی از نداشتن تسلط کافی به کامپیوتر
  4. افزایش بازدهی و سرعت عمل در انجام کارها
  5. کاهش اشتباهات در انجام امور دفتری

موسسه آموزشی نیک

نیک نامی نیک در صنعت آموزش